I det norske bedriftsforsikringsmarkedet er det få tilbydere, noe som betyr høyere priser og dårligere vilkår. Ett møte med oss vil spare bedriften for mange premiekroner! Pris og vilkår handler både om fagkunnskap og om markedskunnskap.

Hvorfor bruke forsikringsmegler?

Alle bedrifter bør bruke sin tid på å drive med sin kjernevirksomhet. En god forsikringsmegler kan både forsikringsfaget og forsikringsmarkedet bedre enn sine kunder. Dette er forsikringsmeglerens kjernevirksomhet.

Bedriften tilknytter seg en uhildet rådgiver som kan forsikring

Bedriften får mao sin egen forsikringsavdeling, som sørger for best mulig dekning til lavest mulig pris.

Bedriften kan splitte opp sin forsikringsportefølje, og ha én rådgiver som forvalter avtalene på bedriftens vegne.

Med én rådgiver kan bedriften konkurranseutsette og bytte forsikringsgivere jevnlig. Det er svært lønnsomt.

En god forsikringsmegler kjenner et mye større marked enn det bedriften selv gjør.

Større marked, betyr større konkurranse, betyr lavere premier og bedre vilkår.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 905 11 054 eller legg igjen beskjed i kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema