Hvilke forsikringer kan vi megle?

Gjennom vårt nettverk i inn- og utland kan vi megle alle forsikringer som tilbys i det norske markedet. I tillegg har vi tilgang til bl.a. cyber, D&O, idrett, avlysning, all-risk mm.

Skadeforsikringer

Forsikring av ting og interesser.

Bedriftens forsikringsbehov er ikke statisk.  Det er derfor viktig at man jevnlig går gjennom egen driftssituasjon, leverandør- og kundesituasjonen, geografisk risiko mm. Så kan du velge å forsikre de riskene vi i fellesskap ikke klarer å eliminere.
 

Personalforsikringer

Vi kan skreddersy løsninger som er tilpasset den enkeltes ansattes faktiske behov.

Mange bedrifter har pensjons- og personalforsikringer utover minimumskravet som gir de ansatte et sikkerhetsnett dersom noe skulle inntreffe.  Enten vi snakker om  gruppelivs-, uføre-, helse-, ulykkes-, reise-, loss of licence- eller andre typer personalforsikringer er det viktig å se på sammensetning av de ansatte for å kunne imøtekomme forsikringsbehovene på den beste måten.  Et kort møte vil gi deg innblikk i hvilke muligheter som finnes.

Utradisjonelle løsninger for store bedrifter med gode risikoresultater

Behold overskuddet selv!

Vi bygger pool-løsninger og andre typer løsninger for kundene sammen med våre internasjonale samarbeidspartnere.

Som kundens representant tenker vi at det er bedre at kunden sitter med overskuddet enn at forsikringsnæringen gjør det.

Så om bedriften din betaler mer enn 10 - 15 mill i årlig premie, og har få skader, bør dette være en meget interessant løsning.

Bedrifters ansvarsforsikringer

Alle bedrifter kan komme i ansvar.

Vår rolle er å sørge for at våre kunder har dekning for den type ansvar de kan i.  Vi ser jevnlig at bedrifter er dekket for andre typer ansvar enn de kan eksponeres for, med de kostnadsmessige konsekvensene dette har.

Grovt sett kan bedrifters ansvarsforsikring deles opp i fire typer:

  • Ansvar for fysisk skade på person/ting forårsaket av feil ved produktet
  • Ansvar for fysisk skade på person/ting forårsaket av handlinger fra bedriftens ansatte 
  • Ansvar for økonomisk tap hos 3. mann forårsaket av feil fra bedriftens ansatte
  • Ansvar for økonomisk tap hos 3. mann forårsaket av feil/forsømmelser fra ledelsen/styremedlemmene
Affinity-løsninger

Gruppeløsninger for kunder med lik eller ganske lik risikoprofil

For kundegrupper som har bedre risiko (lavere skadeutbetalinger enn snittet) vil det alltid lønne seg å etablere lukkede fellesordninger. Vi vet hvordan, vi vet hvor og vi finner riktige forsikringsgivere.

Vi kan vel røpe at medlemmene flere av våre oppdragsgivere ver tid har fått redusert premien sin med over 50%. Dette fordi vi over tid har vist at våre risikoanalyser er korrekte.

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 2247 6800 eller legg igjen beskjed i kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Du kan ringe oss på 22 47 68 00, sende oss en e-post, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

Lukk