Hvilke forsikringer kan vi megle?

Gjennom vårt nettverk i inn- og utland kan vi megle alle forsikringer som tilbys i EU-markedet.

Spesialist innenfor garantier

Lar du oss konkurranseutsette bedriftens garantier, vil vi bidra til bedret bunnlinje.

De aller fleste bedrifter vi ha behov for sikkerhetsstillelse, enten det er som sikkerhet for husleien eller for andre forpliktelser.
Mange bedrifter bruker banken, mens andre stiller kontantdepot.
Vi bruker hele markedet, og presser dermed kostnadene helt til bunns.

Du kan ser mer om dette på: garantimegleren.no
 

Skadeforsikringer

Forsikring av ting, ansvar og interesser.

Bedriftens forsikringsbehov er ikke statisk.  Det er derfor viktig at man jevnlig går gjennom egen driftssituasjon, leverandør- og kundesituasjonen, geografisk risiko mm. Så kan du velge å forsikre de riskene vi i fellesskap ikke klarer å eliminere.
 

Personalforsikringer

Vi kan skreddersy løsninger tilpasset den ansattes faktiske behov. Så slipper du å betale for et ikke-eksisterende behov

Mange bedrifter har pensjons- og personalforsikringer utover minimumskravet som gir de ansatte et sikkerhetsnett dersom noe skulle inntreffe.  Enten vi snakker om  gruppelivs-, uføre-, helse-, ulykkes-, reise-, loss of licence- eller andre typer personalforsikringer er det viktig å se på sammensetning av de ansatte for å kunne imøtekomme forsikringsbehovene på den beste måten.  Et kort møte vil gi deg innblikk i hvilke muligheter som finnes.

Utradisjonelle løsninger for store bedrifter med gode risikoresultater

Vi megler frem løsninger som lar kunden beholde overskuddet selv!

Vi bygger pool-løsninger og andre typer løsninger for kundene sammen med våre internasjonale samarbeidspartnere.

Som kundens representant, tenker vi at det er bedre at kunden sitter med overskuddet, enn at forsikringsnæringen gjør det.

Så om bedriften din betaler mer enn 10 mill i årlig premie, og har hatt lave utbetalinger over tid, bør du snarest ta kontakt med oss.

Affinity-løsninger

Gruppeløsninger for kunder med lik eller ganske lik risikoprofil

For kundegrupper som har bedre risiko (lavere skadeutbetalinger enn snittet) vil det alltid lønne seg å etablere lukkede fellesordninger. Vi vet hvordan, vi vet hvor og vi finner riktige forsikringsgivere.

Vi kan vel røpe at medlemmene flere av våre oppdragsgivere ver tid har fått redusert premien sin med over 50%. Dette fordi vi over tid har vist at våre risikoanalyser er korrekte.

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 905 11 054 eller legg igjen beskjed i kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema