Slik jobber vi

Færre tilbydere betyr alltid høyere priser. Vi har bygget opp et stort panel av forsikringsgivere, som er vant til å konkurrere om gode kunder.

Sett litt stort på det, er det bare 5-6 forsikringsselskaper i Norge som tilbyr bedriftsforsikringer i full range.
Derfor har bransjen eventyrlige marginer (dn.no:  http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/06/20/1439/Forsikring/-absurd-lnnsomhet).

Vår største force er at vi bruker et vesentlig større marked enn bare det norske.  Vi plasserer også i solide og trygge selskaper innenfor EU, som alle er underlagt EUs strenge kapitalkrav (Solvens II-direktivet).  Vårt krav er i tillegg at forsikringsgiver minst skal ha A-rating hos ett eller flere av de store internasjonale ratingselskapene (AM Best, Standard & Poor's, Fitch Ratings eller Moody's).

Dernest jobber vi svært ofte med flere/mange forsikringsgivere per kunde.  Det gir oss noe mer administrasjon, mens det gir våre kunder betydelig lavere premier.

 

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 905 11 054 eller legg igjen beskjed i kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema